Saula-Uuemõisa tee uuendus 2014

Kiiu Lasteaia Aia tänava ehitus 2014

Kiiu Lasteaia Aia tänava ehitus.

2013

Narva-Jõesuu linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimine

Peatöövõtja: AS Magma

2012

Tallinna Suurpea 15(45) korteriühistu välise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine. Tellija: Korteriühistu Suurpea 15(45)

Tapa linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimine. Peatöövõtja: AS Magma

Haljala valla Essu küla veetorustiku rekonstrueerimine ja ühenduspunktide rajamine. Tellija: AS Haljala Soojus

Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd. Tellija: Kuusalu Vallavalitsus

2011

Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku rekonstrueerimine. Peatöövõtja: AS Magma.

Eesti Energia õlitööstuse ehituse transporttööd. Tellija: Bygg & Maskin AS

Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd. Tellija: Kuusalu Vallavalitsus

2010

Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd. Tellija: Kuusalu Vallavalitsus

Harjumaa piirkonna metsateede, kraavide ja sihtide hooldus ja remont. Tellija: RMK

Raudoja-Aavoja kanali rekonstrueerimistööd. Tellija: AS Valmap Grupp

2009

Freesasfalttee rajamine Kuusalu vallas Salmistu külas. Tellija: RedRock OÜ

Kuusalu valla Salmistu küla joogiveevarustuse rajamine. Tellija: Kuusalu Soojus OÜ

Tallinna Kari 9 korteriühistu sadeveekanalisatsiooni ja parkla rajamine. Tellija: Korteriühistu Kari 9

Harjumaa piirkonna metsateede, kraavide ja sihtide hooldus ja remont. Tellija: RMK

2008

Aegviidu tänavate remont. Tellija: Aegviidu Vallavalitsus

Rasvapüüduri paigaldus ja imbväljaku pesu Aegviidu lasteaia territooriumil. Tellija: Aegviidu Vallavalitsus

Aegviidu raamatukogu ja postkontori kanalisatsiooni- ja veetorustiku rajamine. Tellija: Aegviidu Vallavalitsus

Kuusalu valla Salmistu küla keskosa ja Pedassaare piirkonna veetorustiku ehitus. Tellija: Kuusalu Soojus OÜ

Harjumaa piirkonna metsateede, kraavide ja sihtide hooldus ja remont. Tellija: RMK

2007

Noarootsi valla Österby küla veetorustike ehitustööd. Tellija: Linnakujunduse Büroo OÜ

Raikküla peakraavi uuendamine. Tellija: Rapla Maaparandusbüroo

Vastja I; II; III maaparandussüsteemide uuendamine, rekonstrueerimine. Tellija: MTÜ Lokuta Maaparandusühistu

Kuusalu valla Sõitme küla Marguse kinnistu veetorustiku rajamine ja tuletõrje veemahuti paigaldamine. Tellija: M. K. Pakend OÜ